Спеціальності

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Облік і оподаткування   денна заочна
2 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування   денна заочна
3 Управління та адміністрування Менеджмент   денна заочна
4 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення   денна заочна
5 Інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології   денна заочна
6 Право Право   денна заочна
7 Соціальна робота Соціальна робота   денна заочна
8 Сфера обслуговування Туризм   денна заочна

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ТУРИЗМ

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ПРАВОЗНАВСТВО

МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЛІК ТА ОПОДАДКУВАННЯ